Met uitzondering van een aantal in de auteurswet opgenomen beperkingen, heeft niemand het recht om mijn werk zonder meer voor eigen doeleinden te gebruiken of te vermenigvuldigen. Mocht iemand voor eigen gebruik belangstelling hebben in één of meerdere van mijn cartoons, dan dient hiervoor toestemming aan mij te worden gevraagd.

Gebruik hiervoor de contactpagina.